wat doen wij

AGRA BOUW ADVIES

WAT DOEN WIJ?  • bouwkundig advies
  • directievoering
  • bouwbegeleiding en toezicht
  • bouwkundige bestekken in Stabu
  • technische omschrijvingen
  • tekenen in CAD (AutoCad)
  • begeleiden opleveringen  nieuwbouw en renovatieBouwkundig advies:

AGRA Bouw Advies  is een onafhankelijke partij, adviseert en ondersteunt bedrijven en particulieren bij het bouwen  of verbouwen van woningen,  winkels, kantoren  en ander vastgoed. Wij kunnen het proces van bouwen/verbouwen geheel  of gedeeltelijk uit uw handen nemen. 


Directievoering:

AGRA Bouw Advies  kan als gedelegeerd opdrachtgever, de  bij het werk betrokken partijen aansturen. Dit op een zodanige wijze dat de borging van kwalliteit en een ordelijk verlopend bouwproces is gegarandeerd en het werk wordt  uitgevoerd conform de door de opdrachtgever en de uitvoerende partijen ondertekende contractstukken.


Bouwbegeleiding en toezicht: 

AGRA Bouw Advies  is een onafhankelijke partij, dit is een zeer belangrijk aspect bij de uitvoering van een bouwwerk. De    kwaliteit van de uitvoering wordt mede bepaald door het toeziend oog van een onafhankelijke partij met kennis van zaken. Naast de controles op de bouwplaats worden de uitvoeringstekeningen getoetst op de   in het contract gestelde  kwaliteitsteisen. Er wordt  actief meegedacht met de werkvoorbereiding van de uitvoerende partij. Ook hier geldt; een toeziend oog  helpt problemen op de bouwplaats te voorkomen, daarnaast worden hiermee ook eventuele meerwerkkosten voorkomen.


Bouwkundige bestekken: 

AGRA Bouw Advies  heeft veel ervaring in het schrijven van   bouwkundige bestekken. In het bestek worden  in een algemeen  en een technisch deel, onder andere het proces,  de verantwoordelijkheden, de normen uit de  bouwregelgeving en de door de opdrachtgever gestelde eisen  voor het  bouwwerk en het bijbehorende bouwproces vastgelegd. Een belangrijk document in het contract tussen opdrachtgever en uitvoerende partij.


Technische omschrijvingen: 

AGRA Bouw Advies  maakt op verzoek ook een technische omschrijving. Dit als alternatief wanneer de opdrachtgever  alleen eisen stelt aan de te verwerken materialen. Een interessante optie voor de kleinere bouwprojecten.


Tekenen in CAD:

AGRA Bouw Advies  heeft veel ervaring in het maken  van CAD tekeningen. Wij kunnen  alle voor het contract en uitvoering  benodigde tekenwerk verzorgen.     

ADRES:

Beeklaan 54

2182 NG Hillegom


T : +31 (0)6 362 44 087

E : info@agra-bouwadvies.nl

KVK    68892659

BTW   NL001122477B39

Copyright 2020 AGRA Bouw Advies